Підручники та зошити А. Г. Мерзляк сприяють формуванню вміння швидко і безпомилково приймати рішення

Підручники та зошити з математики, автор А. Г. Мерзляк, відповідають програмі спеціальних (корекційних) загальноосвітніх установ. Численні методичні розробки автора призначені для вивчення не лише нового матеріалу, а й актуалізації та систематизації знань школярів.
pidruchniki-ta-zoshiti-a-g-merzlyak-spriyayut-formuvannyu-vminnya-shvidko-i-bezpomilkovo-prijmati-rishennyaПідручники та зошити, де автор А. Г. Мерзляк, містять таблиці по всіх  найбільш важливих розділах шкільного курсу арифметики, алгебри, геометрії.  У таблицях коротко викладена теорія по кожній темі, наведено основні формули, графіки, приклади розв’язків типових задач.

Упродовж заняття відпрацьовується навчальний матеріал, дуже багато уваги приділяється самостійній роботі учнів. Отримані знання застосовуються на практиці. Такий підхід у процесі навчання математики забезпечує сприйняття, осмислення і первинне запам’ятовування учнями матеріалу, що вивчається, сприяючи  засвоєнню учнями способів, засобів, які привели до певного змістовного висновку, узагальнення.

Організація навчально-виховного процесу у А. Г. Мерзляк відбувається таким чином, щоб кожен учень був оптимально зайнятий діяльністю на уроках і в домашніх умовах з урахуванням його математичних здібностей та інтелектуального розвитку. Це необхідно у цілях формування повноцінної математичної підготовки школярів. У таких умовах у них формується підприємливість, здатність орієнтуватися в тій чи іншій ситуації, вміння швидко і безпомилково приймати рішення.

А. Г. Мерзляк звертає увагу на необхідність систематичної підготовки учнів класів до підсумкової атестації. З такою метою він рекомендує проводити контроль знань з досліджуваними і повторюваними темами не лише у формі традиційних контрольних робіт, але і у формі тестів.
Використовуючи підручники та зошити, автор  А. Г. Мерзляк, в учителя є  можливість комбінувати і використовувати на своїх заняттях те, що йому необхідно в даний період навчання.

Тобто, це спокійно можуть бути тести на кмітливість, різноманітні вправи на увагу, ігри, цікаві розвиваючі завдання.
Підручники та зошити А. Г. Мерзляк використовуються для повторення матеріалу і в домашніх умовах, а також у процесі підготовки до іспитів, оскільки вони містять педагогічні засоби, за допомогою яких формуються універсальні навчальні дії, плановані результати освоєння освітньої програми: особистісні, міжпредметні,  предметні; навчально-методичне забезпечення.