Конспект уроку для учнів першого класу “Дикорослі та культурні рослини”

Генетика — сучасна наука, знайомство з якою відбувається на уроках біології. Для наглядної демонстрації особливостей генетики, етапів становлення науки, на порталі всеосвіта опублікована презентація для учнів 11 класів на тему “Етапи розвитку генетики” https://vseosvita.ua/library/etapi-rozvitku-genetiki-37556.html. Для створення презентації використані історичні факти, наукові та статистичні дані. У матеріалі проводиться знайомство з основними термінами, які стосуються генетики, а також розповідається про науковців, яким ми завдячуємо розвитком даної науки.

Генетика почала бурхливо розвиватися на початку 20-го століття, а саме з 1900-го року, коли вчені Фриз, Корренс та Чермак, перебуваючи у різних куточках світу, провели вторинне відкриття законів Менделя, котрий до 1865 р. досліджував набуття спадкових особливостей на прикладі рослин.

До 1930 р. тривав так званий хромосомний період у генетиці, який ґрунтувався на дослідженнях та напрацюваннях Менделя і його послідовників.

В період 1930-1940 рр. спостерігався розвиток радіаційної генетики, котрий названий етапом індукованого мутагенезу. У цей час досліджувався вплив хімічних та радіоактивних речовин на розвиток мутацій.

З 1940 р. і до кінця століття тривав молекулярний період. Можемо сказати, що він і досі триває, оскільки відкриття у цьому секторі відбуваються по сьогоднішній день.

У 1953 р. відбулась знаменна подія — генетики Уотсон і Крик розшифрували структуру молекули ДНК, а в 1956 р. підрахована кількість хромосом (46) у ядрі клітини людського організму.

З 1956 р. почалося активне вивчення коду спадковості та зроблені перші, фундаментальні кроки по розшифруванню коду спадковості. Остаточно генетичний код вдалося розкрити та записати у вигляді хімічних формул аж у 2000 році.

З 1970-го р. почався розквіт генної інженерії. Цьому передувало відкриття рестрикційних ферментів з притаманним їм розрізанням ДНК, зроблене Гамільтоном Смітом та Кентом Уілкоксом.

На сучасному етапі генетика розвивається досить швидко, триває пізнання глибинної сутності гена на структурному рівні.

У генетиці використовуються кілька основних методів досліджень: гібридологічний, генеологічний, популяційно-статистичний, цитогенетичний, близнюковий. Генна інженерія використовує свою окрему групу методів. Для вивчення особливостей кожного методу вчитель може використати матеріал із відкритих джерел інформації або попросити підготувати короткий довідковий матеріал.

Використання презентацій для вивчення нового матеріалу — ефективний метод, оскільки поєднує в собі використання графічного, текстового, табличного, статистичного матеріалу. Інформація, представлена у комбінованому вигляді, краще сприймається і запам’ятовується.